Install Theme
vụn vặt viết

Câu chuyện của Account…

Account 1: Sắp 5h rồi, sắp được về rồi!

Account 2: Về gì, 6h họp mà!

Account 1: Họp gì, anh Thục về rồi!

Account 2: anh Thục đi họp mà!

Account 1: Thục cái gì, í lộn!!! Họp cái gì ? =)))

# Rút kinh nghiệm mai mốt không đặt tên con là Thục =))

themountainlaurel:

Joanna Traeger Photography

(Source: stylemepretty.com, via surgens)

NYFA my dream will come true?

themountainlaurel:

Joanna Traeger Photography

(Source: stylemepretty.com, via surgens)

iglovequotes:

Daily dose of love quotes here

Còn có thể bên người bao lâu nữa?

therealbluerayne:

sunday breakfast | via Tumblr on We Heart It.

Always in my dream

Hay là mình cứ bất chấp hết chia tay nha anh?!

Still be alone

You dont need to cry. Nobody fucking cares about you.